Điều khoản và điều kiện

ĐIỀU KIỆN CHUNG SỬ DỤNG: 

 

www.tryandreview.com là tài sản của Try and Review Pte. Ltd., một công ty TNHH tư nhân đã đăng ký với Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán (ACRA) tại Singapore theo số đăng ký 201536129M. Công ty TNHH tư nhân Try and Review là một phần của Tập đoàn truyền thông Reworld.

Trụ sở chính của công ty được đặt tại 787 geylang road, #02-01 Singapore 389674, Singapore.

Địa chỉ email: contact@tryandreview.com.

Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho việc sử dụng Website www.tryandreview.com đối với các Thành viên trong cộng đồng Try and Review. Bằng cách trở thành Thành viên, sau đó truy cập Website này và / hoặc tham gia các thử nghiệm Sản phẩm, bạn đã đồng ý rằng sẽ bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này, bạn không được cấp quyền sử dụng hoặc truy cập vào Website này.

 

Định nghĩa:

 

Try and Review”: Công ty TNHH tư nhân chủ sở hữu của Website này.

 

Điều kiện” và “Điều khoản và các điều kiện”: nền tảng web và dịch vụ được lưu trữ dưới địa chỉ url www.tryandreview.com hoặc bất kỳ URL nào có thể thay thế. 

 

Website” và hoặc “www.tryandreview.com” trực tuyến: nền tảng web và dịch vụ được lưu trữ theo địa chỉ url www.tryandreview.com hoặc bất kỳ URL nào có thể thay thế.

 

Thành viên”, “Các thành viên” và “Bạn”: người dùng đã đăng ký trên Website.

 

PDPA”: Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2012 của Singapore, được sửa đổi hoặc

bổ sung theo thời gian.

Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là với các thông tin sau đây liên quan đến một nhận dạng hoặc nhân dạng tự nhiên được xác định thông qua: tên, họ, địa chỉ bưu điện và email, số điện thoại, số lượng trẻ nhỏ, tuổi, tình trạng nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân và đặc điểm liên quan đến tính chất vật lý như tính chất của da, tóc hoặc những yếu tố khác.

 

Sản phẩm” và “Các sản phẩm”: tất cả các sản phẩm được cung cấp cho việc thử nghiệm được giớt thiệu bởi Try and Review trên Website.

 

Đăng ký:

 

Trước khi có thể tham gia việc trải nghiệm sử dụng Sản phẩm và nhận về các Sản phẩm, người dùng phải tạo tài khoản bằng cách cung cấp các Dữ liệu Cá nhân sau: tên, họ, địa chỉ bưu điện và email, số điện thoại, số lượng trẻ nhỏ, tuổi, tình trạng nghề nghiệp và tình trạng hôn nhân trong một mẫu đăng ký. Try and Review có thể yêu cầu thêm các Dữ liệu Cá nhân khác từ người dùng.

 

Mỗi người chỉ có thể tạo và sử dụng một tài khoản duy nhất theo một địa chỉ bưu chính sẽ được cấp phép duy nhất.

 

Sau khi mở tài khoản, một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email được cung cấp khi đăng ký cùng với thông tin đăng nhập người dùng (tên người dùng và mật khẩu).

 

Người dùng phải nhấp vào liên kết xác nhận của email để xác thực đăng ký của mình.

 

Điều kiện để nhận sản phẩm:

 

Bất kỳ người dùng nào đã đăng ký làm Thành viên đều có thể nhận Sản phẩm dựa trên các quy tắc sau:

 

1- Chúng tôi chọn Thành viên sẽ nhận được Sản phẩm theo hồ sơ của họ và số lượng sản phẩm hiện có.

 

2- Số lượng Sản phẩm có sẵn cho mỗi chiến dịch đều giới hạn.

 

3- Thành viên không thể yêu cầu nhận Sản phẩm mới khác nếu chưa đưa ra đánh giá của mình về Sản phẩm trước đó đã được nhận để thử nghiệm.

 

4- Thành viên đồng ý rằng chỉ chọn các Sản phẩm mà họ thực sự quan tâm.

 

5- Nếu được chọn, tên người dùng được chọn bởi Thành viên, hoặc tên của

họ được quy định trong Express Consent Procedure theo định nghĩa dưới đây, sẽ được công bố trên www.tryandreview.com. Nếu tên người dùng được Thành viên chọn giống như địa chỉ email của anh ta, địa chỉ email của anh ta sẽ được công bố trên Website thay thế. 

 

Điều kiện sử dụng dịch vụ:

 

Chỉ cá nhân mới có thể trở thành Thành viên.

 

Bạn xác nhận rằng bạn ít nhất 18 tuổi và có năng lực pháp lý để trở thành Thành viên.

 

Bạn có thể trở thành Thành viên bằng cách điền vào mẫu đăng ký. Đăng ký thành viên miễn phí và dễ dàng.

 

Bạn đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân mà bạn được yêu cầu cung cấp khi bạn đăng ký làm Thành viên là đúng, chính xác và đầy đủ về mọi mặt; và bạn sẽ thông báo cho Try and Review ngay lập tức mọi thay đổi đối với Dữ liệu Cá nhân bằng cách cập nhật hồ sơ tài khoản của bạn.

 

Bạn đồng ý không giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác hoặc sử dụng tên giả hoặc tên mà bạn không được phép sử dụng.

 

Để đăng ký, bạn phải có một địa chỉ bưu điện và email hợp lệ.

 

Một cách chung, khi bạn kết nối với Website:

 

- Bạn đồng ý tôn trọng các Điều khoản và Điều kiện hiện tại;

 

- Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về dữ liệu bạn nhập và / hoặc sử dụng và / hoặc chuyển giao;

 

- Bạn đồng ý không đăng bất kỳ lời phỉ báng, chê bai, xúc phạm, tục tĩu, bạo lực, ý kiến hoặc thông tin và nói chung là trái với các văn bản quy định pháp lý của Singapore về hiệu lực và quyền của người dân. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật hiện hành của Singapore, các đạo luật và quy định hiện hành;

 

 - Bạn đồng ý không công bố nội dung quảng cáo với bằng chứng thương mại; và

 

- Bạn đồng ý không cung cấp hoặc đưa ra các thông tin bất hợp pháp hoặc sai trái, các chương trình, yếu tố bất hợp pháp hoặc có hại (như vi rút, vi phạm bản quyền hoặc phần mềm sao chép).

 

Trong trường hợp vi phạm bất kỳ biện pháp nào trong số các điều khoản trên, nội dung bạn đã đăng trên Website sẽ bị xóa mà không cần thông báo sơ bộ chính thức và quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ có thể bị đình chỉ hoặc hủy bỏ.

 

Try and Review có quyền từ chối hoặc rút tài khoản của Thành viên theo quyết định tuyệt đối của mình trên cơ sở ngay lập tức và không cần thông báo trước nếu có dấu hiệu lừa đảo thông tin, hoặc có mục đích sai, đã được đưa ra.

 

Try and Review có quyền sửa đổi hoặc gián đoạn hoặc dừng chiến dịch trải nghiệm, có hoặc không có cảnh báo trước cho Thành viên. Nếu quyền này được áp dụng, Try and Review không thể chịu trách nhiệm cho những thành kiến trực tiếp hoặc gián tiếp mà Thành viên hoặc bên thứ ba phải chịu.

 

Quản lý dữ liệu cá nhân:

 

Bằng cách cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù thông qua Website hay các cách khác, Bạn bằng lòng, đồng ý và chấp nhận rằng chúng tôi cũng như đại diện, khách hàng và / hoặc đại lý của chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và chia sẻ giữa chúng tôi và với những người khác Dữ liệu như đã được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này. Try and Review tôn trọng quyền riêng tư của bạn và tính toàn vẹn của Dữ liệu Cá nhân của bạn và sẽ tuân thủ theo đạo luật PDPA. Các Điều khoản và Điều kiện này tạo ra các nguyên tắc mà Try and Review phải tuân theo khi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu giữ và xóa Dữ liệu Cá nhân.

 

Try and Review sẽ giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trên các máy chủ được bảo mật cao, chỉ có các Kỹ thuật viên và nhân viên được ủy quyền của Try and Review có thể truy cập được. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ để không người nào có thể truy cập trái phép và lưu lại như được đề cập trong các đoạn sau, Try and Review sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn với mục đích duy nhất là để gửi đến bạn những ưu đãi phù hợp nhất.

 

Theo các nội dung sau, Try and Review bảo mật tên, họ, địa chỉ bưu điện, email và số điện thoại của bạn và sẽ không liên lạc với bên thứ ba nhưng bạn đồng ý rằng Try and Review có thể truyền đạt tất cả Dữ liệu Cá nhân khác cho bên thứ ba với mục đích trong việc công bố kết quả của cuộc khảo sát.

 

Try and Review có thể tiết lộ nội dung về ý kiến ​​của Thành viên, tên người dùng và các Dữ liệu cá nhân khác của bạn, không bao gồm tên, họ, địa chỉ bưu điện, email và số điện thoại của bạn, với các khách hàng của Try and Review có thể tự tiết lộ ý kiến, tên người dùng và các Dữ liệu cá nhân khác cho công chúng. Các khách hàng của Try and Review có thể yêu cầu đăng những ý kiến của các ​​Thành viên theo họ tên của họ theo thông tin đã được cung cấp khi họ tạo tài khoản, thay cho tên người dùng. Trong trường hợp đó, Try and Review cam kết sẽ thông báo cho các Thành viên trước khi tiến hành việc thử nghiệm và để có được sự đồng ý của Thành viên đối với việc công khai tiết lộ ý kiến ​​của họ dưới họ tên của các thành viên. Với mục đích đạt được sự đồng thuận đó, Try and Review sẽ tạo một hộp kiểm được bật lên trước khi bắt đầu trải nghiệm, trong đó Thành viên sẽ đồng ý tiết lộ và công bố họ tên của họ (Hay còn gọi là “Quy trình đồng thuận tức thời”).

 

Quy trình đồng thuận tức thời cũng bao gồm rằng các Thành viên sẽ đồng ý trong việc tiết lộ họ tên của mình cho công chúng trong bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào được thực hiện bởi các khách hàng của Try and Review.

 

Try and Review cũng có thể tiết lộ tất cả những Dữ liệu Cá nhân của bạn cho khách hàng của họ khi Thành viên, trong bối cảnh trải nghiệm Sản phẩm, đã chọn nhận tin tức và các ưu đãi từ những khách hàng đó.

 

Những ưu đãi của Try and Review được dựa trên việc đăng ký của người dùng, vì vậy bạn sẽ chỉ nhận được ưu đãi của chúng tôi bằng cách đăng ký vào www.tryandreview.com.

 

Try and Review có quyền chấm dứt tư cách thành viên. Do đó, hồ sơ sẽ bị xóa ngay lập tức. Các Thành viên đã đăng ký phải chịu trách nhiệm về tính chính xác về địa chỉ email của họ và / hoặc số điện thoại di động đã cung cấp.

 

Hãy yên tâm rằng khi Try and Review tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba, Try and Review sẽ yêu cầu họ đảm bảo rằng mọi Dữ liệu Cá nhân được tiết lộ cho họ đều được giữ bí mật và bảo mật.

 

Try and Review muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không bán Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ vẫn tuân thủ đầy đủ bất kỳ bổn phận hoặc nghĩa vụ bảo mật nào được áp dụng theo thỏa thuận hiện hành và / hoặc những Điều khoản và Điều kiện chi phối mối liên quan với Bạn hoặc bất kỳ luật nào được áp dụng.

 

Mặt hạn chế:

 

Các Sản phẩm được gửi đi là dành cho các Thành viên, do đó, họ là người duy nhất chịu trách nhiệm cho việc sử dụng và nếu muốn chia sẻ với gia đình và các mối quan hệ cá nhân khác. Try and Review và các nhà sản xuất / nhà phân phối Sản phẩm không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng Sản phẩm được gửi cho Thành viên trong mọi trường hợp. Vậy nên mỗi Thành viên phải có trách nhiệm tuân theo việc sử dụng được đề xuất bởi nhà sản xuất hoặc nhà phân phối Sản phẩm mà Try and Review đưa ra theo quyết định của Thành viên.

 

Việc sử dụng Sản phẩm trong quá trình thử nghiệm do Try and Review cung cấp là trách nhiệm duy nhất và duy nhất của Thành viên. Try and Review cam kết gửi Sản phẩm cho các cá nhân đủ tuổi để kiểm tra chúng.

 

Try and Review sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hữu hình trực tiếp hoặc gián tiếp nào gây ra cho Thành viên. Thành viên đồng ý sử dụng phần cứng máy tính gần đây, với các phần mềm được cập nhật và các phiên bản trình duyệt mới nhất khi truy cập Website, không có vi-rút hoặc lỗi.

 

Try and Review sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cho các phần cứng máy tính của Thành viên (như lỗi kỹ thuật hoặc không tương thích) trong khi hoặc sau khi sử dụng Website.

 

Không gian tương tác thuận theo ý của các Thành viên; tuy nhiên Try and Review có quyền xóa mà không cần thông báo chính thức với bất kỳ nội dung nào được đặt trong không gian đó mà trái với luật pháp có hiệu lực ở Singapore, đặc biệt là các luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu. Nếu vụ việc phát sinh, Try and Review  cũng có khả năng đặt câu hỏi về trách nhiệm dân sự và / hoặc trách nhiệm pháp lý của Thành viên, đặc biệt là trong trường hợp phân biệt chủng tộc, xúc phạm, phỉ báng, tin nhắn khiêu dâm, bất cứ phương tiện nào được sử dụng (văn bản, ảnh...).

 

Đóng tài khoản:

 

Bạn có thể yêu cầu hủy tư cách thành viên hoặc ngừng nhận thông báo qua email bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng hoặc bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký được hiển thị ở cuối tất cả các thông báo email.

 

Try and Review từ chối mọi trách nhiệm đối với Thành viên hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do việc đóng tài khoản.

 

Bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào bị hủy sẽ được xử lý theo cách bảo vệ quyền riêng tư của Dữ liệu Cá nhân theo cách thích hợp.

 

Sở hữu trí tuệ:

 

Try and Review là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc giữ quyền sử dụng đối với tất cả các yếu tố có sẵn trên Website, nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, thiết kế, logo, biểu tượng, âm thanh, phần mềm.

 

Bất kỳ bản sao, phác họa, sửa đổi, xuất bản, điều chỉnh tất cả hoặc một phần các yếu tố của Website, bất kể phương tiện hoặc quy trình nào được sử dụng, đều bị nghiêm cấm, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản từ Try and Review.

 

Bất kỳ sự khai thác trái phép nào từ Website hoặc bất kỳ yếu tố bao gồm nào khác sẽ được coi là thành phần của sự giả mạo và bị kiện theo luật pháp hiện hành ơ Singapore.

 

Ngoài ra, để xem xét việc sử dụng các Sản phẩm miễn phí, bạn phải chấp nhận và đồng ý rằng Try and Review nắm giữ toàn bộ tài sản trí tuệ là các đánh giá, nhận xét, hình ảnh và video được để lại trên Website.

 

Trong phạm vi này, bằng cách để lại các đánh giá, hình ảnh và video trên Website, các Thành viên chấp nhận và trao quyền cho Try and Review về việc liên lạc, sao chép và đại diện miễn phí tất cả hoặc một phần ý kiến ​​và hình ảnh cũng như tên người dùng và / hoặc họ bằng bất kỳ hình thức tái quảng bá và đại diện nào có hiệu lực, trên tất cả các phương tiện trên toàn thế giới và trong một khoảng thời gian không giới hạn. Do đó, Try and Review được cho phép, miễn là Thành viên chấp nhận Điều khoản và Điều kiện hiện tại, để sử dụng các ý kiến ​​và hình ảnh này cho mục đích thương mại. Hơn nữa, các Thành viên cũng chấp nhận rằng Try and Review có thể ủy quyền cho các bên thứ ba sao chép các đánh giá, nhận xét, hình ảnh và video của các Thành viên đã được để lại trên Website.

 

Liên kết đến các Website khác và cookies:

 

Website có thể chứa các liên kết đến các Website liên quan khác. Tuy nhiên, một khi các liên kết này được sử dụng để rời khỏi Trang web Try and Review, Try and Review không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với Website khác đó. Vậy nên, Try and Review không thể chịu trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong khi truy cập các Website đó và các Website đó không bị chi phối bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Thành viên nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho Website được đề cập.

 

Try and Review sử dụng cookie nhật ký lưu lượng để thu thập thông tin duyệt web của bạn. Khi làm như vậy, Try and Review sẽ tuân thủ đạo luật PDPA.

 

Cookie là một tập tin nhỏ yêu cầu quyền được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn. Khi Thành viên đồng ý, tệp sẽ được thêm và cookie sẽ giúp phân tích lưu lượng truy cập Website hoặc cho Thành viên biết khi nào họ truy cập vào một trang web cụ thể. Cookies cho phép các ứng dụng web phản hồi Thành viên với tư cách cá nhân. Ứng dụng web có thể điều chỉnh các hoạt động ấy theo nhu cầu, sở thích và không thích của Thành viên bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của anh ấy / cô ấy.

 

Cookie giúp phân tích lưu lượng truy cập Website và sẽ giúp Try and Review trong việc đáp ứng các nhu cầu của bạn, việc bạn thích và không thích bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của bạn. Thông tin duyệt mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi sẽ cho phép chúng tôi giúp bạn hưởng các ưu đãi khuyến mại chỉ dành riêng cho bạn, quản lý các tập tin thông tin/khách hàng tiềm năng của các khách hàng, gửi tin nhắn cho bạn với mục đích khảo sát, bảo mật các dịch vụ của chúng tôi, để đo lường và phân tích tư vấn về các dịch vụ điện tử của chúng tôi và để cho bên thứ ba có dữ liệu cookie, tuân thủ tất cả các luật hiện hành về quyền riêng tư dữ liệu.

 

Thành viên có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng cài đặt trình duyệt Internet có thể được sửa đổi để từ chối cookie nếu muốn. Điều này có thể ngăn bạn trong việc hưởng đầy đủ các lợi ích cũng như trong việc sử dụng Website.

 

Thẩm quyền pháp lý áp dụng:

 

Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh và được giải thích theo luật pháp Singapore và trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Website kể cả trong hợp đồng hay thiệt hại hay nói cách khác Tòa án Singapore sẽ có quyền tài phán độc quyền đối với tranh chấp đó, trừ khi luật áp dụng bắt buộc yêu cầu khác.

 

Các điều kiện chung về việc sử dụng Website và các dịch vụ được cung cấp:

 

Việc sử dụng Website bao hàm việc chấp nhận đầy đủ và toàn bộ Điều khoản và Điều kiện như được mô tả ở trên.

 

Nếu bất kỳ mục nào của Điều kiện được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được có thể bị phá vỡ khỏi Điều kiện và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại của Điều kiện.

 

Việc khước từ bởi Try and Review sẽ được hiểu là việc khước từ bất kỳ hành vi vi phạm hoặc lách luật trong bất kỳ điều khoản nào.

 

Mỗi điều khoản của Điều kiện sẽ được áp dụng riêng rẽ và hiệu lực ngay cả khi vì một trong những điều khoản đó được xem rằng không thể áp dụng hoặc không thể thực thi trong mọi trường hợp.

 

Những điều kiện này chi phối mối liên hệ Try and Review với Bạn. Mọi thay đổi đối với các Điều kiện này có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước để đảm bảo rằng chính sách này phù hợp với bất kỳ sự phát triển nào đối với cách Try and Review sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc bất kỳ việc thay đổi luật pháp và quy định được áp dụng cho Try and Review. Try and Review sẽ cung cấp chính sách và  cập nhật trên Website. Tất cả các thông tin liên lạc, quản lý kinh doanh và giao dịch với chúng tôi sẽ phải tuân theo phiên bản mới nhất dựa theo các Điều khoản và Điều kiện có hiệu lực tại thời điểm đó. Bằng cách này, có thể tránh được mọi vấn đề xung quanh những gì Try and Review và Bạn dự kiến ​​sẽ làm. Bạn xác nhận rằng, khi đồng ý chấp nhận Điều kiện, Bạn không dựa vào bất kỳ đại diện nào trong phạm vi an toàn bởi điều kiện tương ứng đã được đề ra tại một điều khoản của các Điều kiện này và Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không có bất kỳ phương án khắc phục đối với bất kỳ phát ngôn nào của bạn. Quyền theo luật định của bạn không bị ảnh hưởng bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

Không có điều khoản nào trong điều khoản này sẽ hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của Try and Review đối với bất kỳ hành vi xuyên tạc gian lận hoặc bất cẩn nào kể cả khi có thành một điều khoản của Điều kiện hay không.

 

Trong một vài trường hợp, nếu trong phạm vi được Try and Review cho phép, Bạn có quyền cho bên thứ ba truy cập hoặc kết nối với tài khoản của bạn, bạn công nhận cho việc cấp quyền cho bên thứ ba thực hiện các hành động cụ thể thay mặt bạn không giảm bớt Bạn thuộc bất kỳ trách nhiệm nào của bạn theo các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hành vi hoặc thiếu sót của bất kỳ bên thứ ba nào khi sử dụng thông tin đăng nhập tài khoản của bạn. Hơn nữa, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Bạn sẽ không gán trách nhiệm lên Try and Review, và sẽ bồi thường cho Try and Review từ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bên thứ ba khi sử dụng thông tin đăng nhập tài khoản của bạn.

 

Trang web này dành cho bất cứ Thành viên vào bất kỳ thời điểm nào.

 

Tuy nhiên, việc gián đoạn vì lý do bảo trì kỹ thuật có thể được quyết định bởi Try and Review, sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho các Thành viên của mình trước về ngày và thời gian can thiệp.

 

Trừ khi được quy định ngược lại, một người không phải là thành viên của các Điều kiện này không có quyền theo Đạo luật Hợp đồng (Quyền của bên thứ ba), Chương 53B của Singapore để thực thi hoặc hưởng lợi ích của bất kỳ điều khoản nào trong các Điều kiện này. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào trong các Điều kiện này, không có sự đồng ý của bất kỳ bên nào không phải là thành viên của các Điều kiện này sẽ được yêu cầu từ bỏ, thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của các Điều kiện này.

 

Làm thế nào để liên lạc với chúng tôi.

 

Để liên hệ với Try and Review về bất kỳ phương diện nào về Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc để cung cấp bất kỳ phản hồi nào bạn có thể có, vui lòng truy cập bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi hoặc liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo các cách sau:

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc cụ thể nào về chính sách quyền riêng tư của Try and Review, vui lòng liên hệ với Người chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của Try and Review (Nhân viên bảo vệ dữ liệu) bằng cách gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản, nêu rõ đối tượng mà yêu cầu của bạn liên quan đến Dữ liệu cá nhân, bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc bằng thư điện tử đến địa chỉ bưu chính của nhân viên bảo vệ dữ liệu hoặc địa chỉ thư điện tử được nêu bên dưới:

 

Email

contact@tryandreview.com

Address 

Try and Review

To the attention of the Data Protection Officer

787 geylang road, #02-01 Singapore 389674, Singapore

 

Bạn cũng có thể liên hệ với nhân viên hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại contact@tryandreview.com. Nếu bạn là Thành viên, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại contact@tryandreview.com.

 

Nếu bạn có khiếu nại, hãy liên hệ với chúng tôi qua email tại địa chỉ contact@tryandreview.com hoặc viết thư cho chúng tôi tại Dịch vụ Khách hàng Try and Review, 787 đường Geylang, #02-01, Singapore 389674, Singapore. Khi bạn liên hệ với chúng tôi, vui lòng cung cấp cho chúng tôi tên của bạn, địa chỉ và bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi có thể cần để xác định bạn, tài khoản Try and Review của bạn và chủ đề mà bạn có phản hồi, câu hỏi hoặc khiếu nại.

 

Trong trường hợp khiếu nại, vui lòng nêu nguyên nhân khiếu nại của bạn, cách bạn muốn chúng tôi giải quyết khiếu nại và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cho là có liên quan. Chúng tôi sẽ xác nhận khiếu nại của bạn trong vòng bảy ngày kể từ khi nhận được nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua Website Hỗ trợ khách hàng hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@tryandreview.com. Khiếu nại của bạn sẽ được xem xét dựa trên thông tin bạn đã cung cấp và bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi Try and Review. Trong vòng bốn tuần kể từ khi chúng tôi nhận được khiếu nại của bạn, chúng tôi sẽ giải quyết khiếu nại của bạn bằng cách gửi cho bạn e-mail, trong đó chúng tôi sẽ: (i) đề nghị giải quyết khiếu nại của bạn theo phương thức bạn yêu cầu; (ii) đưa ra quyết định từ chối khiếu nại của bạn và đưa ra lý do từ chối; hoặc (iii) đề nghị giải quyết khiếu nại của bạn bằng một giải pháp thay thế. Khi nhận được email này, bạn sẽ có hai mươi ngày làm việc để chấp nhận hoặc từ chối lời đề nghị hoặc quyết định, điều bạn phải làm là làm theo các hướng dẫn được nêu trong email. Việc không trả lời email này sẽ được coi là rút đơn khiếu nại và chấp nhận rằng chúng tôi không có trách nhiệm với bạn về vấn đề khiếu nại. Nếu bạn chậm trả lời email này, Try and Review có thể coi rằng phản hồi của bạn đã được gửi đúng hạn.

 

Điều khoản và điều kiện

At Try and Review, we promote authentic reviews because we want to help consumers make the best buying decisions. Whether your experience was positive or poor, we encourage members to exercise complete honesty.

ĐIỀU KIỆN CHUNG SỬ DỤNG: 

 

www.tryandreview.com là tài sản của Try and Review Pte. Ltd., một công ty TNHH tư nhân đã đăng ký với Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán (ACRA) tại Singapore theo số đăng ký 201536129M. Công ty TNHH tư nhân Try and Review là một phần của Tập đoàn truyền thông Reworld.

Trụ sở chính của công ty được đặt tại 787 geylang road, #02-01 Singapore 389674, Singapore.

Địa chỉ email: contact@tryandreview.com.

Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho việc sử dụng Website www.tryandreview.com đối với các Thành viên trong cộng đồng Try and Review. Bằng cách trở thành Thành viên, sau đó truy cập Website này và / hoặc tham gia các thử nghiệm Sản phẩm, bạn đã đồng ý rằng sẽ bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này, bạn không được cấp quyền sử dụng hoặc truy cập vào Website này.

 

Định nghĩa:

 

Try and Review”: Công ty TNHH tư nhân chủ sở hữu của Website này.

 

Điều kiện” và “Điều khoản và các điều kiện”: nền tảng web và dịch vụ được lưu trữ dưới địa chỉ url www.tryandreview.com hoặc bất kỳ URL nào có thể thay thế. 

 

Website” và hoặc “www.tryandreview.com” trực tuyến: nền tảng web và dịch vụ được lưu trữ theo địa chỉ url www.tryandreview.com hoặc bất kỳ URL nào có thể thay thế.

 

Thành viên”, “Các thành viên” và “Bạn”: người dùng đã đăng ký trên Website.

 

PDPA”: Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2012 của Singapore, được sửa đổi hoặc

bổ sung theo thời gian.

Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là với các thông tin sau đây liên quan đến một nhận dạng hoặc nhân dạng tự nhiên được xác định thông qua: tên, họ, địa chỉ bưu điện và email, số điện thoại, số lượng trẻ nhỏ, tuổi, tình trạng nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân và đặc điểm liên quan đến tính chất vật lý như tính chất của da, tóc hoặc những yếu tố khác.

 

Sản phẩm” và “Các sản phẩm”: tất cả các sản phẩm được cung cấp cho việc thử nghiệm được giớt thiệu bởi Try and Review trên Website.

 

Đăng ký:

 

Trước khi có thể tham gia việc trải nghiệm sử dụng Sản phẩm và nhận về các Sản phẩm, người dùng phải tạo tài khoản bằng cách cung cấp các Dữ liệu Cá nhân sau: tên, họ, địa chỉ bưu điện và email, số điện thoại, số lượng trẻ nhỏ, tuổi, tình trạng nghề nghiệp và tình trạng hôn nhân trong một mẫu đăng ký. Try and Review có thể yêu cầu thêm các Dữ liệu Cá nhân khác từ người dùng.

 

Mỗi người chỉ có thể tạo và sử dụng một tài khoản duy nhất theo một địa chỉ bưu chính sẽ được cấp phép duy nhất.

 

Sau khi mở tài khoản, một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email được cung cấp khi đăng ký cùng với thông tin đăng nhập người dùng (tên người dùng và mật khẩu).

 

Người dùng phải nhấp vào liên kết xác nhận của email để xác thực đăng ký của mình.

 

Điều kiện để nhận sản phẩm:

 

Bất kỳ người dùng nào đã đăng ký làm Thành viên đều có thể nhận Sản phẩm dựa trên các quy tắc sau:

 

1- Chúng tôi chọn Thành viên sẽ nhận được Sản phẩm theo hồ sơ của họ và số lượng sản phẩm hiện có.

 

2- Số lượng Sản phẩm có sẵn cho mỗi chiến dịch đều giới hạn.

 

3- Thành viên không thể yêu cầu nhận Sản phẩm mới khác nếu chưa đưa ra đánh giá của mình về Sản phẩm trước đó đã được nhận để thử nghiệm.

 

4- Thành viên đồng ý rằng chỉ chọn các Sản phẩm mà họ thực sự quan tâm.

 

5- Nếu được chọn, tên người dùng được chọn bởi Thành viên, hoặc tên của

họ được quy định trong Express Consent Procedure theo định nghĩa dưới đây, sẽ được công bố trên www.tryandreview.com. Nếu tên người dùng được Thành viên chọn giống như địa chỉ email của anh ta, địa chỉ email của anh ta sẽ được công bố trên Website thay thế. 

 

Điều kiện sử dụng dịch vụ:

 

Chỉ cá nhân mới có thể trở thành Thành viên.

 

Bạn xác nhận rằng bạn ít nhất 18 tuổi và có năng lực pháp lý để trở thành Thành viên.

 

Bạn có thể trở thành Thành viên bằng cách điền vào mẫu đăng ký. Đăng ký thành viên miễn phí và dễ dàng.

 

Bạn đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân mà bạn được yêu cầu cung cấp khi bạn đăng ký làm Thành viên là đúng, chính xác và đầy đủ về mọi mặt; và bạn sẽ thông báo cho Try and Review ngay lập tức mọi thay đổi đối với Dữ liệu Cá nhân bằng cách cập nhật hồ sơ tài khoản của bạn.

 

Bạn đồng ý không giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác hoặc sử dụng tên giả hoặc tên mà bạn không được phép sử dụng.

 

Để đăng ký, bạn phải có một địa chỉ bưu điện và email hợp lệ.

 

Một cách chung, khi bạn kết nối với Website:

 

- Bạn đồng ý tôn trọng các Điều khoản và Điều kiện hiện tại;

 

- Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về dữ liệu bạn nhập và / hoặc sử dụng và / hoặc chuyển giao;

 

- Bạn đồng ý không đăng bất kỳ lời phỉ báng, chê bai, xúc phạm, tục tĩu, bạo lực, ý kiến hoặc thông tin và nói chung là trái với các văn bản quy định pháp lý của Singapore về hiệu lực và quyền của người dân. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật hiện hành của Singapore, các đạo luật và quy định hiện hành;

 

 - Bạn đồng ý không công bố nội dung quảng cáo với bằng chứng thương mại; và

 

- Bạn đồng ý không cung cấp hoặc đưa ra các thông tin bất hợp pháp hoặc sai trái, các chương trình, yếu tố bất hợp pháp hoặc có hại (như vi rút, vi phạm bản quyền hoặc phần mềm sao chép).

 

Trong trường hợp vi phạm bất kỳ biện pháp nào trong số các điều khoản trên, nội dung bạn đã đăng trên Website sẽ bị xóa mà không cần thông báo sơ bộ chính thức và quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ có thể bị đình chỉ hoặc hủy bỏ.

 

Try and Review có quyền từ chối hoặc rút tài khoản của Thành viên theo quyết định tuyệt đối của mình trên cơ sở ngay lập tức và không cần thông báo trước nếu có dấu hiệu lừa đảo thông tin, hoặc có mục đích sai, đã được đưa ra.

 

Try and Review có quyền sửa đổi hoặc gián đoạn hoặc dừng chiến dịch trải nghiệm, có hoặc không có cảnh báo trước cho Thành viên. Nếu quyền này được áp dụng, Try and Review không thể chịu trách nhiệm cho những thành kiến trực tiếp hoặc gián tiếp mà Thành viên hoặc bên thứ ba phải chịu.

 

Quản lý dữ liệu cá nhân:

 

Bằng cách cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù thông qua Website hay các cách khác, Bạn bằng lòng, đồng ý và chấp nhận rằng chúng tôi cũng như đại diện, khách hàng và / hoặc đại lý của chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và chia sẻ giữa chúng tôi và với những người khác Dữ liệu như đã được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này. Try and Review tôn trọng quyền riêng tư của bạn và tính toàn vẹn của Dữ liệu Cá nhân của bạn và sẽ tuân thủ theo đạo luật PDPA. Các Điều khoản và Điều kiện này tạo ra các nguyên tắc mà Try and Review phải tuân theo khi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu giữ và xóa Dữ liệu Cá nhân.

 

Try and Review sẽ giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trên các máy chủ được bảo mật cao, chỉ có các Kỹ thuật viên và nhân viên được ủy quyền của Try and Review có thể truy cập được. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ để không người nào có thể truy cập trái phép và lưu lại như được đề cập trong các đoạn sau, Try and Review sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn với mục đích duy nhất là để gửi đến bạn những ưu đãi phù hợp nhất.

 

Theo các nội dung sau, Try and Review bảo mật tên, họ, địa chỉ bưu điện, email và số điện thoại của bạn và sẽ không liên lạc với bên thứ ba nhưng bạn đồng ý rằng Try and Review có thể truyền đạt tất cả Dữ liệu Cá nhân khác cho bên thứ ba với mục đích trong việc công bố kết quả của cuộc khảo sát.

 

Try and Review có thể tiết lộ nội dung về ý kiến ​​của Thành viên, tên người dùng và các Dữ liệu cá nhân khác của bạn, không bao gồm tên, họ, địa chỉ bưu điện, email và số điện thoại của bạn, với các khách hàng của Try and Review có thể tự tiết lộ ý kiến, tên người dùng và các Dữ liệu cá nhân khác cho công chúng. Các khách hàng của Try and Review có thể yêu cầu đăng những ý kiến của các ​​Thành viên theo họ tên của họ theo thông tin đã được cung cấp khi họ tạo tài khoản, thay cho tên người dùng. Trong trường hợp đó, Try and Review cam kết sẽ thông báo cho các Thành viên trước khi tiến hành việc thử nghiệm và để có được sự đồng ý của Thành viên đối với việc công khai tiết lộ ý kiến ​​của họ dưới họ tên của các thành viên. Với mục đích đạt được sự đồng thuận đó, Try and Review sẽ tạo một hộp kiểm được bật lên trước khi bắt đầu trải nghiệm, trong đó Thành viên sẽ đồng ý tiết lộ và công bố họ tên của họ (Hay còn gọi là “Quy trình đồng thuận tức thời”).

 

Quy trình đồng thuận tức thời cũng bao gồm rằng các Thành viên sẽ đồng ý trong việc tiết lộ họ tên của mình cho công chúng trong bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào được thực hiện bởi các khách hàng của Try and Review.

 

Try and Review cũng có thể tiết lộ tất cả những Dữ liệu Cá nhân của bạn cho khách hàng của họ khi Thành viên, trong bối cảnh trải nghiệm Sản phẩm, đã chọn nhận tin tức và các ưu đãi từ những khách hàng đó.

 

Những ưu đãi của Try and Review được dựa trên việc đăng ký của người dùng, vì vậy bạn sẽ chỉ nhận được ưu đãi của chúng tôi bằng cách đăng ký vào www.tryandreview.com.

 

Try and Review có quyền chấm dứt tư cách thành viên. Do đó, hồ sơ sẽ bị xóa ngay lập tức. Các Thành viên đã đăng ký phải chịu trách nhiệm về tính chính xác về địa chỉ email của họ và / hoặc số điện thoại di động đã cung cấp.

 

Hãy yên tâm rằng khi Try and Review tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba, Try and Review sẽ yêu cầu họ đảm bảo rằng mọi Dữ liệu Cá nhân được tiết lộ cho họ đều được giữ bí mật và bảo mật.

 

Try and Review muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không bán Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ vẫn tuân thủ đầy đủ bất kỳ bổn phận hoặc nghĩa vụ bảo mật nào được áp dụng theo thỏa thuận hiện hành và / hoặc những Điều khoản và Điều kiện chi phối mối liên quan với Bạn hoặc bất kỳ luật nào được áp dụng.

 

Mặt hạn chế:

 

Các Sản phẩm được gửi đi là dành cho các Thành viên, do đó, họ là người duy nhất chịu trách nhiệm cho việc sử dụng và nếu muốn chia sẻ với gia đình và các mối quan hệ cá nhân khác. Try and Review và các nhà sản xuất / nhà phân phối Sản phẩm không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng Sản phẩm được gửi cho Thành viên trong mọi trường hợp. Vậy nên mỗi Thành viên phải có trách nhiệm tuân theo việc sử dụng được đề xuất bởi nhà sản xuất hoặc nhà phân phối Sản phẩm mà Try and Review đưa ra theo quyết định của Thành viên.

 

Việc sử dụng Sản phẩm trong quá trình thử nghiệm do Try and Review cung cấp là trách nhiệm duy nhất và duy nhất của Thành viên. Try and Review cam kết gửi Sản phẩm cho các cá nhân đủ tuổi để kiểm tra chúng.

 

Try and Review sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hữu hình trực tiếp hoặc gián tiếp nào gây ra cho Thành viên. Thành viên đồng ý sử dụng phần cứng máy tính gần đây, với các phần mềm được cập nhật và các phiên bản trình duyệt mới nhất khi truy cập Website, không có vi-rút hoặc lỗi.

 

Try and Review sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cho các phần cứng máy tính của Thành viên (như lỗi kỹ thuật hoặc không tương thích) trong khi hoặc sau khi sử dụng Website.

 

Không gian tương tác thuận theo ý của các Thành viên; tuy nhiên Try and Review có quyền xóa mà không cần thông báo chính thức với bất kỳ nội dung nào được đặt trong không gian đó mà trái với luật pháp có hiệu lực ở Singapore, đặc biệt là các luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu. Nếu vụ việc phát sinh, Try and Review  cũng có khả năng đặt câu hỏi về trách nhiệm dân sự và / hoặc trách nhiệm pháp lý của Thành viên, đặc biệt là trong trường hợp phân biệt chủng tộc, xúc phạm, phỉ báng, tin nhắn khiêu dâm, bất cứ phương tiện nào được sử dụng (văn bản, ảnh...).

 

Đóng tài khoản:

 

Bạn có thể yêu cầu hủy tư cách thành viên hoặc ngừng nhận thông báo qua email bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng hoặc bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký được hiển thị ở cuối tất cả các thông báo email.

 

Try and Review từ chối mọi trách nhiệm đối với Thành viên hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do việc đóng tài khoản.

 

Bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào bị hủy sẽ được xử lý theo cách bảo vệ quyền riêng tư của Dữ liệu Cá nhân theo cách thích hợp.

 

Sở hữu trí tuệ:

 

Try and Review là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc giữ quyền sử dụng đối với tất cả các yếu tố có sẵn trên Website, nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, thiết kế, logo, biểu tượng, âm thanh, phần mềm.

 

Bất kỳ bản sao, phác họa, sửa đổi, xuất bản, điều chỉnh tất cả hoặc một phần các yếu tố của Website, bất kể phương tiện hoặc quy trình nào được sử dụng, đều bị nghiêm cấm, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản từ Try and Review.

 

Bất kỳ sự khai thác trái phép nào từ Website hoặc bất kỳ yếu tố bao gồm nào khác sẽ được coi là thành phần của sự giả mạo và bị kiện theo luật pháp hiện hành ơ Singapore.

 

Ngoài ra, để xem xét việc sử dụng các Sản phẩm miễn phí, bạn phải chấp nhận và đồng ý rằng Try and Review nắm giữ toàn bộ tài sản trí tuệ là các đánh giá, nhận xét, hình ảnh và video được để lại trên Website.

 

Trong phạm vi này, bằng cách để lại các đánh giá, hình ảnh và video trên Website, các Thành viên chấp nhận và trao quyền cho Try and Review về việc liên lạc, sao chép và đại diện miễn phí tất cả hoặc một phần ý kiến ​​và hình ảnh cũng như tên người dùng và / hoặc họ bằng bất kỳ hình thức tái quảng bá và đại diện nào có hiệu lực, trên tất cả các phương tiện trên toàn thế giới và trong một khoảng thời gian không giới hạn. Do đó, Try and Review được cho phép, miễn là Thành viên chấp nhận Điều khoản và Điều kiện hiện tại, để sử dụng các ý kiến ​​và hình ảnh này cho mục đích thương mại. Hơn nữa, các Thành viên cũng chấp nhận rằng Try and Review có thể ủy quyền cho các bên thứ ba sao chép các đánh giá, nhận xét, hình ảnh và video của các Thành viên đã được để lại trên Website.

 

Liên kết đến các Website khác và cookies:

 

Website có thể chứa các liên kết đến các Website liên quan khác. Tuy nhiên, một khi các liên kết này được sử dụng để rời khỏi Trang web Try and Review, Try and Review không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với Website khác đó. Vậy nên, Try and Review không thể chịu trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong khi truy cập các Website đó và các Website đó không bị chi phối bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Thành viên nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho Website được đề cập.

 

Try and Review sử dụng cookie nhật ký lưu lượng để thu thập thông tin duyệt web của bạn. Khi làm như vậy, Try and Review sẽ tuân thủ đạo luật PDPA.

 

Cookie là một tập tin nhỏ yêu cầu quyền được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn. Khi Thành viên đồng ý, tệp sẽ được thêm và cookie sẽ giúp phân tích lưu lượng truy cập Website hoặc cho Thành viên biết khi nào họ truy cập vào một trang web cụ thể. Cookies cho phép các ứng dụng web phản hồi Thành viên với tư cách cá nhân. Ứng dụng web có thể điều chỉnh các hoạt động ấy theo nhu cầu, sở thích và không thích của Thành viên bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của anh ấy / cô ấy.

 

Cookie giúp phân tích lưu lượng truy cập Website và sẽ giúp Try and Review trong việc đáp ứng các nhu cầu của bạn, việc bạn thích và không thích bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của bạn. Thông tin duyệt mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi sẽ cho phép chúng tôi giúp bạn hưởng các ưu đãi khuyến mại chỉ dành riêng cho bạn, quản lý các tập tin thông tin/khách hàng tiềm năng của các khách hàng, gửi tin nhắn cho bạn với mục đích khảo sát, bảo mật các dịch vụ của chúng tôi, để đo lường và phân tích tư vấn về các dịch vụ điện tử của chúng tôi và để cho bên thứ ba có dữ liệu cookie, tuân thủ tất cả các luật hiện hành về quyền riêng tư dữ liệu.

 

Thành viên có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng cài đặt trình duyệt Internet có thể được sửa đổi để từ chối cookie nếu muốn. Điều này có thể ngăn bạn trong việc hưởng đầy đủ các lợi ích cũng như trong việc sử dụng Website.

 

Thẩm quyền pháp lý áp dụng:

 

Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh và được giải thích theo luật pháp Singapore và trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Website kể cả trong hợp đồng hay thiệt hại hay nói cách khác Tòa án Singapore sẽ có quyền tài phán độc quyền đối với tranh chấp đó, trừ khi luật áp dụng bắt buộc yêu cầu khác.

 

Các điều kiện chung về việc sử dụng Website và các dịch vụ được cung cấp:

 

Việc sử dụng Website bao hàm việc chấp nhận đầy đủ và toàn bộ Điều khoản và Điều kiện như được mô tả ở trên.

 

Nếu bất kỳ mục nào của Điều kiện được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được có thể bị phá vỡ khỏi Điều kiện và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại của Điều kiện.

 

Việc khước từ bởi Try and Review sẽ được hiểu là việc khước từ bất kỳ hành vi vi phạm hoặc lách luật trong bất kỳ điều khoản nào.

 

Mỗi điều khoản của Điều kiện sẽ được áp dụng riêng rẽ và hiệu lực ngay cả khi vì một trong những điều khoản đó được xem rằng không thể áp dụng hoặc không thể thực thi trong mọi trường hợp.

 

Những điều kiện này chi phối mối liên hệ Try and Review với Bạn. Mọi thay đổi đối với các Điều kiện này có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước để đảm bảo rằng chính sách này phù hợp với bất kỳ sự phát triển nào đối với cách Try and Review sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc bất kỳ việc thay đổi luật pháp và quy định được áp dụng cho Try and Review. Try and Review sẽ cung cấp chính sách và  cập nhật trên Website. Tất cả các thông tin liên lạc, quản lý kinh doanh và giao dịch với chúng tôi sẽ phải tuân theo phiên bản mới nhất dựa theo các Điều khoản và Điều kiện có hiệu lực tại thời điểm đó. Bằng cách này, có thể tránh được mọi vấn đề xung quanh những gì Try and Review và Bạn dự kiến ​​sẽ làm. Bạn xác nhận rằng, khi đồng ý chấp nhận Điều kiện, Bạn không dựa vào bất kỳ đại diện nào trong phạm vi an toàn bởi điều kiện tương ứng đã được đề ra tại một điều khoản của các Điều kiện này và Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không có bất kỳ phương án khắc phục đối với bất kỳ phát ngôn nào của bạn. Quyền theo luật định của bạn không bị ảnh hưởng bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

Không có điều khoản nào trong điều khoản này sẽ hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của Try and Review đối với bất kỳ hành vi xuyên tạc gian lận hoặc bất cẩn nào kể cả khi có thành một điều khoản của Điều kiện hay không.

 

Trong một vài trường hợp, nếu trong phạm vi được Try and Review cho phép, Bạn có quyền cho bên thứ ba truy cập hoặc kết nối với tài khoản của bạn, bạn công nhận cho việc cấp quyền cho bên thứ ba thực hiện các hành động cụ thể thay mặt bạn không giảm bớt Bạn thuộc bất kỳ trách nhiệm nào của bạn theo các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hành vi hoặc thiếu sót của bất kỳ bên thứ ba nào khi sử dụng thông tin đăng nhập tài khoản của bạn. Hơn nữa, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Bạn sẽ không gán trách nhiệm lên Try and Review, và sẽ bồi thường cho Try and Review từ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bên thứ ba khi sử dụng thông tin đăng nhập tài khoản của bạn.

 

Trang web này dành cho bất cứ Thành viên vào bất kỳ thời điểm nào.

 

Tuy nhiên, việc gián đoạn vì lý do bảo trì kỹ thuật có thể được quyết định bởi Try and Review, sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho các Thành viên của mình trước về ngày và thời gian can thiệp.

 

Trừ khi được quy định ngược lại, một người không phải là thành viên của các Điều kiện này không có quyền theo Đạo luật Hợp đồng (Quyền của bên thứ ba), Chương 53B của Singapore để thực thi hoặc hưởng lợi ích của bất kỳ điều khoản nào trong các Điều kiện này. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào trong các Điều kiện này, không có sự đồng ý của bất kỳ bên nào không phải là thành viên của các Điều kiện này sẽ được yêu cầu từ bỏ, thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của các Điều kiện này.

 

Làm thế nào để liên lạc với chúng tôi.

 

Để liên hệ với Try and Review về bất kỳ phương diện nào về Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc để cung cấp bất kỳ phản hồi nào bạn có thể có, vui lòng truy cập bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi hoặc liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo các cách sau:

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc cụ thể nào về chính sách quyền riêng tư của Try and Review, vui lòng liên hệ với Người chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của Try and Review (Nhân viên bảo vệ dữ liệu) bằng cách gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản, nêu rõ đối tượng mà yêu cầu của bạn liên quan đến Dữ liệu cá nhân, bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc bằng thư điện tử đến địa chỉ bưu chính của nhân viên bảo vệ dữ liệu hoặc địa chỉ thư điện tử được nêu bên dưới:

 

Email

contact@tryandreview.com

Address 

Try and Review

To the attention of the Data Protection Officer

787 geylang road, #02-01 Singapore 389674, Singapore

 

Bạn cũng có thể liên hệ với nhân viên hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại contact@tryandreview.com. Nếu bạn là Thành viên, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại contact@tryandreview.com.

 

Nếu bạn có khiếu nại, hãy liên hệ với chúng tôi qua email tại địa chỉ contact@tryandreview.com hoặc viết thư cho chúng tôi tại Dịch vụ Khách hàng Try and Review, 787 đường Geylang, #02-01, Singapore 389674, Singapore. Khi bạn liên hệ với chúng tôi, vui lòng cung cấp cho chúng tôi tên của bạn, địa chỉ và bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi có thể cần để xác định bạn, tài khoản Try and Review của bạn và chủ đề mà bạn có phản hồi, câu hỏi hoặc khiếu nại.

 

Trong trường hợp khiếu nại, vui lòng nêu nguyên nhân khiếu nại của bạn, cách bạn muốn chúng tôi giải quyết khiếu nại và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cho là có liên quan. Chúng tôi sẽ xác nhận khiếu nại của bạn trong vòng bảy ngày kể từ khi nhận được nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua Website Hỗ trợ khách hàng hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@tryandreview.com. Khiếu nại của bạn sẽ được xem xét dựa trên thông tin bạn đã cung cấp và bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi Try and Review. Trong vòng bốn tuần kể từ khi chúng tôi nhận được khiếu nại của bạn, chúng tôi sẽ giải quyết khiếu nại của bạn bằng cách gửi cho bạn e-mail, trong đó chúng tôi sẽ: (i) đề nghị giải quyết khiếu nại của bạn theo phương thức bạn yêu cầu; (ii) đưa ra quyết định từ chối khiếu nại của bạn và đưa ra lý do từ chối; hoặc (iii) đề nghị giải quyết khiếu nại của bạn bằng một giải pháp thay thế. Khi nhận được email này, bạn sẽ có hai mươi ngày làm việc để chấp nhận hoặc từ chối lời đề nghị hoặc quyết định, điều bạn phải làm là làm theo các hướng dẫn được nêu trong email. Việc không trả lời email này sẽ được coi là rút đơn khiếu nại và chấp nhận rằng chúng tôi không có trách nhiệm với bạn về vấn đề khiếu nại. Nếu bạn chậm trả lời email này, Try and Review có thể coi rằng phản hồi của bạn đã được gửi đúng hạn.