Chương Trình Thành Viên Thân Thiết

Try and Review Tribe

Hội Try and Review được tạo ra nhằm vinh danh những thành viên thân thiết nhất và có nhiều tương tác nhất trong cộng đồng. Thành viên đóng góp các nội dung hữu ích bao gồm bài đánh giá, hình ảnh, video, lượt thích, chia sẻ trên mạng xã hội nhằm tạo sức sống cho cộng đồng lớn mạnh, vì vậy, chúng tôi muốn đảm bảo sẽ vinh danh họ và trao cho họ những phần thưởng xứng đáng.

 

Hội Try and Review là gì?

Hội Try and Review là chương trình thành viên thân thiết miễn phí của Try and Review. Chương trình cho phép bạn đạt được các huy hiệu để hiển thị trên hồ sơ bằng cách thực hiện những thao tác đơn giản và đem lại các đóng góp cho website. 

Trở thành một phần trong Chương Trình Thành Viên Thân Thiết sẽ giúp chúng tôi biết được bạn là người đánh giá nhiệt huyết và là người sáng tạo nội dung tốt. Điều này cũng giúp chúng tôi nhận biết đâu mới là chuyên gia đánh giá trong từng lĩnh vực cụ thể (chuyên gia làm đẹp, chuyên gia chăm sóc da, chuyên gia điện tử…). Ngoài ra, các đánh giá của bạn sẽ đáng tin cậy hơn và sâu sắc hơn đối với các thành viên khác trong cộng đồng.

Khi bắt đầu đóng góp và nhận được huy hiệu đầu tiên, bạn sẽ trở thành một phần của chương trình này.

 

Bạn sẽ có đặc quyền gì khi nhận được những huy hiệu này?

* Tăng cơ hội được chọn làm người thử nghiệm sản phẩm

* Hồ sơ được đặt làm Nổi bật trên trang chủ của Try and Review

Làm thế nào nhận được huy hiệu

Tin tốt là nhận được huy hiệu đầu tiên siêu dễ, bạn chỉ cần cập nhật hồ sơ, gửi đánh giá đầu tiên, gửi hình ảnh kèm đánh giá...Sau khi bạn đã hoàn thành, đội ngũ Try and Review sẽ duyệt các nội dung này. Và một khi nội dung được duyệt, huy hiệu đầu tiên sẽ được hiển thị trên hồ sơ của bạn. 

Bạn có thể nhận được tổng cộng 26 huy hiệu, và để mở khóa mỗi huy hiệu cần các cấp độ khác nhau. 

Huy hiệu ngành hàng

Trong 12 ngành hàng hiện tại, bạn có thể nhận được huy hiệu ở mỗi ngành hàng.

Chương Trình Thành Viên Thân Thiết

Mỗi huy hiệu sẽ có 3 cấp độ

TÍN ĐỒ:  Để mở khóa cấp độ đầu tiên, bạn cần gửi tổng cộng 3 đánh giá ở mỗi ngành hàng

NGƯỜI ĐAM MÊ: Để mở khóa cấp độ thứ hai, bạn cần gửi tổng cộng 5 đánh giá ở mỗi ngành hàng

CHUYÊN GIA: Để mở khóa cấp độ thứ ba, bạn cần gửi tổng cộng 10 đánh giá ở mỗi ngành hàn

 

Hướng đến các huy hiệu nâng cao

  Huy Hiệu Đánh Giá

Viết đánh giá tốt

TÁC GIẢ ĐANG LÊN: Để mở khóa cấp độ đầu tiên, bạn cần đăng tổng cộng 1 bài đánh giá ở bất kỳ ngành hàng

TÁC GIẢ CẤP CAO: Để mở khóa cấp độ thứ hai, bạn cần đăng tổng cộng 10 bài đánh giá ở mọi ngành hàng

TÁC GIẢ CHUYÊN NGHIỆP: Để mở khóa cấp độ thứ ba, bạn cần đăng tổng cộng 20 đánh giá ở mọi ngành hàng

 

  Huy Hiệu Hình Ảnh

Đăng đánh giá kèm ảnh selfie hoặc flatlay độc đáo để nhận huy hiệu này.

“MỌT” ẢNH: Để mở khóa cấp độ đầu tiên, bạn cần đăng tổng cộng 1 hình ảnh ở bất kỳ ngành hàng 

TÍN ĐỒ ẢNH CHỤP: Để mở khóa cấp độ thứ hai, bạn cần đăng tổng cộng 10 hình ảnh ở mọi ngành hàng

 

 Huy Hiệu Video

Trở thành  vlogger bằng cách chia sẻ video với cộng đồng

NHÀ SÁNG TẠO NỘI DUNG: Để mở khóa cấp độ đầu tiên, bạn cần đăng tổng cộng 1 video ở bất kỳ ngành hàng

VLOGGER: Để mở khóa cấp độ thứ hai, bạn cần đăng tổng cộng 10 video ở mọi ngành hàng

 

 Huy Hiệu Cộng Đồng Try and Review

Chỉ cần 3 bước đơn giản để nhận 3 huy hiệu và được xác thực là Thành viên đích thực T&R.

  HỘI T&R TRIBE: Liên kết đến trang mạng xã hội của bạn

  THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH: Trả lời bất kỳ khảo sát nào

  HUY HIỆU NGƯỜI THỬ NGHIỆM 

Ngoài chia sẻ đánh giá, bạn hãy đăng ký các đợt thử nghiệm sản phẩm thú vị để tăng cơ hội được lựa chọn làm người thử nghiệm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được Huy Hiệu Người Thử Nghiệm.

Chương Trình Thành Viên Thân Thiết

Trở thành một phần trong Chương Trình Thành Viên Thân Thiết sẽ giúp chúng tôi biết được bạn là người đánh giá nhiệt huyết. Khi nhận được huy hiệu, bạn sẽ trở thành một phần của chương trình này.

Try and Review Tribe

Hội Try and Review được tạo ra nhằm vinh danh những thành viên thân thiết nhất và có nhiều tương tác nhất trong cộng đồng. Thành viên đóng góp các nội dung hữu ích bao gồm bài đánh giá, hình ảnh, video, lượt thích, chia sẻ trên mạng xã hội nhằm tạo sức sống cho cộng đồng lớn mạnh, vì vậy, chúng tôi muốn đảm bảo sẽ vinh danh họ và trao cho họ những phần thưởng xứng đáng.

 

Hội Try and Review là gì?

Hội Try and Review là chương trình thành viên thân thiết miễn phí của Try and Review. Chương trình cho phép bạn đạt được các huy hiệu để hiển thị trên hồ sơ bằng cách thực hiện những thao tác đơn giản và đem lại các đóng góp cho website. 

Trở thành một phần trong Chương Trình Thành Viên Thân Thiết sẽ giúp chúng tôi biết được bạn là người đánh giá nhiệt huyết và là người sáng tạo nội dung tốt. Điều này cũng giúp chúng tôi nhận biết đâu mới là chuyên gia đánh giá trong từng lĩnh vực cụ thể (chuyên gia làm đẹp, chuyên gia chăm sóc da, chuyên gia điện tử…). Ngoài ra, các đánh giá của bạn sẽ đáng tin cậy hơn và sâu sắc hơn đối với các thành viên khác trong cộng đồng.

Khi bắt đầu đóng góp và nhận được huy hiệu đầu tiên, bạn sẽ trở thành một phần của chương trình này.

 

Bạn sẽ có đặc quyền gì khi nhận được những huy hiệu này?

* Tăng cơ hội được chọn làm người thử nghiệm sản phẩm

* Hồ sơ được đặt làm Nổi bật trên trang chủ của Try and Review

Làm thế nào nhận được huy hiệu

Tin tốt là nhận được huy hiệu đầu tiên siêu dễ, bạn chỉ cần cập nhật hồ sơ, gửi đánh giá đầu tiên, gửi hình ảnh kèm đánh giá...Sau khi bạn đã hoàn thành, đội ngũ Try and Review sẽ duyệt các nội dung này. Và một khi nội dung được duyệt, huy hiệu đầu tiên sẽ được hiển thị trên hồ sơ của bạn. 

Bạn có thể nhận được tổng cộng 26 huy hiệu, và để mở khóa mỗi huy hiệu cần các cấp độ khác nhau. 

Huy hiệu ngành hàng

Trong 12 ngành hàng hiện tại, bạn có thể nhận được huy hiệu ở mỗi ngành hàng.

Chương Trình Thành Viên Thân Thiết

Mỗi huy hiệu sẽ có 3 cấp độ

TÍN ĐỒ:  Để mở khóa cấp độ đầu tiên, bạn cần gửi tổng cộng 3 đánh giá ở mỗi ngành hàng

NGƯỜI ĐAM MÊ: Để mở khóa cấp độ thứ hai, bạn cần gửi tổng cộng 5 đánh giá ở mỗi ngành hàng

CHUYÊN GIA: Để mở khóa cấp độ thứ ba, bạn cần gửi tổng cộng 10 đánh giá ở mỗi ngành hàn

 

Hướng đến các huy hiệu nâng cao

  Huy Hiệu Đánh Giá

Viết đánh giá tốt

TÁC GIẢ ĐANG LÊN: Để mở khóa cấp độ đầu tiên, bạn cần đăng tổng cộng 1 bài đánh giá ở bất kỳ ngành hàng

TÁC GIẢ CẤP CAO: Để mở khóa cấp độ thứ hai, bạn cần đăng tổng cộng 10 bài đánh giá ở mọi ngành hàng

TÁC GIẢ CHUYÊN NGHIỆP: Để mở khóa cấp độ thứ ba, bạn cần đăng tổng cộng 20 đánh giá ở mọi ngành hàng

 

  Huy Hiệu Hình Ảnh

Đăng đánh giá kèm ảnh selfie hoặc flatlay độc đáo để nhận huy hiệu này.

“MỌT” ẢNH: Để mở khóa cấp độ đầu tiên, bạn cần đăng tổng cộng 1 hình ảnh ở bất kỳ ngành hàng 

TÍN ĐỒ ẢNH CHỤP: Để mở khóa cấp độ thứ hai, bạn cần đăng tổng cộng 10 hình ảnh ở mọi ngành hàng

 

 Huy Hiệu Video

Trở thành  vlogger bằng cách chia sẻ video với cộng đồng

NHÀ SÁNG TẠO NỘI DUNG: Để mở khóa cấp độ đầu tiên, bạn cần đăng tổng cộng 1 video ở bất kỳ ngành hàng

VLOGGER: Để mở khóa cấp độ thứ hai, bạn cần đăng tổng cộng 10 video ở mọi ngành hàng

 

 Huy Hiệu Cộng Đồng Try and Review

Chỉ cần 3 bước đơn giản để nhận 3 huy hiệu và được xác thực là Thành viên đích thực T&R.

  HỘI T&R TRIBE: Liên kết đến trang mạng xã hội của bạn

  THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH: Trả lời bất kỳ khảo sát nào

  HUY HIỆU NGƯỜI THỬ NGHIỆM 

Ngoài chia sẻ đánh giá, bạn hãy đăng ký các đợt thử nghiệm sản phẩm thú vị để tăng cơ hội được lựa chọn làm người thử nghiệm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được Huy Hiệu Người Thử Nghiệm.