MẸO VIẾT ĐÁNH GIÁ

Tại Try and Review, chúng tôi khuyến khích đưa ra những đánh giá xác thực vì chúng tôi muốn giúp người tiêu dùng có được quyết định mua hàng tốt nhất. Dù trải nghiệm sản phẩm của bạn là tích cực hay tiêu cực, chúng tôi vẫn khuyến khích các thành viên gửi đánh giá hoàn toàn trung thực.

Chúc mừng bạn đã sẵn sàng viết bài đánh giá đầu tiên của mình! Hãy làm theo các bước sau để viết đánh giá trên trang web Try & Review. Chúc bạn viết đánh giá vui vẻ!

*Các bước viết bài đánh giá.

ĐĂNG KÝ:

Bạn đã đăng ký thành viên trênTry & Review chưa? Nếu chưa, hãy đăng ký tại đây. Hãy yên tâm là đăng ký tài khoản không hề mất phí!

XẾP HẠNG:

Theo thang điểm từ 1 đến 5 với thứ tự từ tệ đến xuất sắc, bạn sẽ xếp hạng về:

  • Bao bì
  • Giá cả
  • Vị (nếu có)
  • Kết cấu (nếu có)

Sau khi đã suy xét kỹ lưỡng, bạn hãy cẩn thận chấm điểm cho từng mục.

ĐÁNH GIÁ:

Bây giờ, hãy sắp xếp lại câu từ để viết nào! Nếu cần, bạn có thể tham khảo thêm các mẹo viết bài đánh giá này:

Cụ thể. Tính năng gì bạn thích ở sản phẩm? Thay vì chỉ nói bạn thích dùng sản phẩm, hãy giải thích thêm lý do vì sao. Hãy đưa ra những ví dụ về trải nghiệm cụ thể, càng chi tiết càng tốt.

Dễ hiểu. Sử dụng đúng ngữ pháp và kiểm tra kỹ chính tả.

Khách quan. Cố gắng làm nổi bật mặt tiêu cực và tích cực trong bài đánh giá, kể cả khi trải nghiệm của bạn chỉ thiên về một chiều.

Thích hợp. Cố gắng tránh các chi tiết lạc đề hoặc ý kiến cá nhân không liên quan đến việc trải
nghiệm sản phẩm.

CHÚ Ý: Những mẹo trên không cấu thành các quy tắc đánh giá nhưng được xem là phương cách tốt nhất để viết một bài đánh giá sản phẩm hiệu quả và hữu ích.

GIỚI THIỆU VÀ CHIA SẺ:

Có bao nhiêu khả năng bạn sẽ mua lại sản phẩm này? Bạn có sẵn lòng giới thiệu sản phẩm này cho người thân không? Sau khi đánh giá của bạn được đăng tải, hãy chia sẻ với bạn bè và gia đình trên các phương tiện truyền thông xã hội. Đừng quên gắn hashtag #tryandreview nhé!

CÁCH ĐĂNG TẢI ĐÁNH GIÁ ĐẦU TIÊN
1. Nhấn vào nút “Gửi ý kiến” ở phía trên bên tay phải.

2. Viết tiêu đề cho bài đánh giá.

3. Soạn thảo nhận xét của bạn trong ô trống.
 

Vui lòng phản hồi thật chi tiết.

Chú ý: Tại Try and Review, chúng tôi khuyến khích đưa ra những đánh giá xác thực vì chúng tôi muốn giúp người tiêu dùng có được quyết định mua hàng tốt nhất. Dù trải nghiệm sản phẩm của bạn là tích cực hay tiêu cực, chúng tôi vẫn khuyến khích các thành viên gửi đánh giá hoàn toàn trung thực.

 

4. Chấm điểm từ 0 đến 10 với mức độ sẵn lòng bạn sẽ:

a. mua lại sản phẩm này trong 3 tháng
b. giới thiệu cho bạn bè

5. Chọn hình thức bạn nhận được sản phẩm.

6. Xếp hạng sản phẩm từ 1 đến 5, với 5 là số điểm cao nhất.

7. Hoàn tất bài đánh giá bằng cách thêm hình ảnh của bạn chụp cùng sản phẩm.

8. Nhấn “Gửi”.

Cảm ơn bạn đã giúp cộng đồng Try & Review đưa ra những lựa chọn sản phẩm tốt hơn!

MẸO VIẾT ĐÁNH GIÁ

At Try & Review, we believe every single review and reviewer is key to our collective success. Every reviewer is a star and we have put together a list to make sure your review shines the brightest.

Tại Try and Review, chúng tôi khuyến khích đưa ra những đánh giá xác thực vì chúng tôi muốn giúp người tiêu dùng có được quyết định mua hàng tốt nhất. Dù trải nghiệm sản phẩm của bạn là tích cực hay tiêu cực, chúng tôi vẫn khuyến khích các thành viên gửi đánh giá hoàn toàn trung thực.

Chúc mừng bạn đã sẵn sàng viết bài đánh giá đầu tiên của mình! Hãy làm theo các bước sau để viết đánh giá trên trang web Try & Review. Chúc bạn viết đánh giá vui vẻ!

*Các bước viết bài đánh giá.

ĐĂNG KÝ:

Bạn đã đăng ký thành viên trênTry & Review chưa? Nếu chưa, hãy đăng ký tại đây. Hãy yên tâm là đăng ký tài khoản không hề mất phí!

XẾP HẠNG:

Theo thang điểm từ 1 đến 5 với thứ tự từ tệ đến xuất sắc, bạn sẽ xếp hạng về:

  • Bao bì
  • Giá cả
  • Vị (nếu có)
  • Kết cấu (nếu có)

Sau khi đã suy xét kỹ lưỡng, bạn hãy cẩn thận chấm điểm cho từng mục.

ĐÁNH GIÁ:

Bây giờ, hãy sắp xếp lại câu từ để viết nào! Nếu cần, bạn có thể tham khảo thêm các mẹo viết bài đánh giá này:

Cụ thể. Tính năng gì bạn thích ở sản phẩm? Thay vì chỉ nói bạn thích dùng sản phẩm, hãy giải thích thêm lý do vì sao. Hãy đưa ra những ví dụ về trải nghiệm cụ thể, càng chi tiết càng tốt.

Dễ hiểu. Sử dụng đúng ngữ pháp và kiểm tra kỹ chính tả.

Khách quan. Cố gắng làm nổi bật mặt tiêu cực và tích cực trong bài đánh giá, kể cả khi trải nghiệm của bạn chỉ thiên về một chiều.

Thích hợp. Cố gắng tránh các chi tiết lạc đề hoặc ý kiến cá nhân không liên quan đến việc trải
nghiệm sản phẩm.

CHÚ Ý: Những mẹo trên không cấu thành các quy tắc đánh giá nhưng được xem là phương cách tốt nhất để viết một bài đánh giá sản phẩm hiệu quả và hữu ích.

GIỚI THIỆU VÀ CHIA SẺ:

Có bao nhiêu khả năng bạn sẽ mua lại sản phẩm này? Bạn có sẵn lòng giới thiệu sản phẩm này cho người thân không? Sau khi đánh giá của bạn được đăng tải, hãy chia sẻ với bạn bè và gia đình trên các phương tiện truyền thông xã hội. Đừng quên gắn hashtag #tryandreview nhé!

CÁCH ĐĂNG TẢI ĐÁNH GIÁ ĐẦU TIÊN
1. Nhấn vào nút “Gửi ý kiến” ở phía trên bên tay phải.

2. Viết tiêu đề cho bài đánh giá.

3. Soạn thảo nhận xét của bạn trong ô trống.
 

Vui lòng phản hồi thật chi tiết.

Chú ý: Tại Try and Review, chúng tôi khuyến khích đưa ra những đánh giá xác thực vì chúng tôi muốn giúp người tiêu dùng có được quyết định mua hàng tốt nhất. Dù trải nghiệm sản phẩm của bạn là tích cực hay tiêu cực, chúng tôi vẫn khuyến khích các thành viên gửi đánh giá hoàn toàn trung thực.

 

4. Chấm điểm từ 0 đến 10 với mức độ sẵn lòng bạn sẽ:

a. mua lại sản phẩm này trong 3 tháng
b. giới thiệu cho bạn bè

5. Chọn hình thức bạn nhận được sản phẩm.

6. Xếp hạng sản phẩm từ 1 đến 5, với 5 là số điểm cao nhất.

7. Hoàn tất bài đánh giá bằng cách thêm hình ảnh của bạn chụp cùng sản phẩm.

8. Nhấn “Gửi”.

Cảm ơn bạn đã giúp cộng đồng Try & Review đưa ra những lựa chọn sản phẩm tốt hơn!