Sản phẩm

Nestlé NESTLÉ Kit Kat

17 Lượt bình luận

Tổng bình chọn:

4.8/5

Bạn đã bao giờ trải nghiệm sản phẩm này chưa?

GỬI Ý KIẾN

A delicious chocolate bar, made of fingers of crispy wafer covered with smooth milk chocolate. Suitable for vegetarians Made with sustainably sourced cocoa from the NESTLE COCOA PLAN

Khám phá thương hiệu
    Không có nhiệm vụ nào cho sản phẩm này

Nhận xét của bạn (17)

Tổng bình chọn :
4.8/5
Taste :
(4.8/5)
Texture :
(4.8/5)
Softness :
(4.8/5)