Thông báo COVID 19

Thân gửi các thành viên tuyệt vời của Try and Review

Trước tình hình dịch bệnh bất ổn hiện nay, mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là mọi người được an toàn và khỏe mạnh! Đội ngũ Try and Review hiện tại vẫn đang làm việc tại nhà để tiếp tục mang đến cho các bạn dịch vụ tốt nhất. Các bạn yên tâm rằng, công việc duyệt những đánh giá hay ho, chất lượng từ cộng đồng thành viên và cho ra mắt các thử nghiệm mới vẫn được tiến hành như bình thường.

Với tình hình dịch bệnh đang trở nên tốt hơn, các thử nghiệm chiến dịch của chúng tôi sẽ hoạt động như bình thường. Tuy nhiên sẽ có sự chậm trễ nhỏ trong việc giao hàng của bạn bởi chúng tôi tiếp tục thực hành cách ly xã hội và giữ an toàn.

Tại Try and Review, chúng tôi đang tuân theo các hướng dẫn nghiêm ngặt do Chính phủ đề ra để đảm bảo an toàn và sức khỏe của mọi người làm việc trong công ty này. Khi tình hình trở nên tốt hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi qua trang liên hệ của chúng tôi.

Sự ủng hộ của bạn rất có ý nghĩa với chúng tôi và chúng tôi muốn cảm ơn sự hợp tác của bạn ngay cả trong thời gian này. Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần của một cộng đồng và cùng nhau vượt qua thời gian này nhé.

Đội ngũ Try and Review

Thông báo COVID 19

At Try and Review, we promote authentic reviews because we want to help consumers make the best buying decisions. Whether your experience was positive or poor, we encourage members to exercise complete honesty.

Thân gửi các thành viên tuyệt vời của Try and Review

Trước tình hình dịch bệnh bất ổn hiện nay, mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là mọi người được an toàn và khỏe mạnh! Đội ngũ Try and Review hiện tại vẫn đang làm việc tại nhà để tiếp tục mang đến cho các bạn dịch vụ tốt nhất. Các bạn yên tâm rằng, công việc duyệt những đánh giá hay ho, chất lượng từ cộng đồng thành viên và cho ra mắt các thử nghiệm mới vẫn được tiến hành như bình thường.

Với tình hình dịch bệnh đang trở nên tốt hơn, các thử nghiệm chiến dịch của chúng tôi sẽ hoạt động như bình thường. Tuy nhiên sẽ có sự chậm trễ nhỏ trong việc giao hàng của bạn bởi chúng tôi tiếp tục thực hành cách ly xã hội và giữ an toàn.

Tại Try and Review, chúng tôi đang tuân theo các hướng dẫn nghiêm ngặt do Chính phủ đề ra để đảm bảo an toàn và sức khỏe của mọi người làm việc trong công ty này. Khi tình hình trở nên tốt hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các hướng dẫn này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi qua trang liên hệ của chúng tôi.

Sự ủng hộ của bạn rất có ý nghĩa với chúng tôi và chúng tôi muốn cảm ơn sự hợp tác của bạn ngay cả trong thời gian này. Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần của một cộng đồng và cùng nhau vượt qua thời gian này nhé.

Đội ngũ Try and Review

HÃY GIỮ LIÊN LẠC NHÉ!

Đăng ký nhận tin để được cập nhật các thử nghiệm sắp tới của chúng tôi