แบรนด์ของคุณ

ORCHID

ประสบการณ์กว่า 50 ปีในอุตสาหกรรมนมไทยในปี 1962 พลเอกสุรจิต จารุเศรนี รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักว่าเกษตรกรชาวไทยสามารถผลิตน้ำนมดิบได้จำนวนมากในแต่ละปี แต่ไม่มีบริษัทผลิตภัณฑ์นมเพื่อการบริโภคในประเทศ จึงเจรจากับกลุ่มนักธุรกิจไทยและมาเลเซีย รวมทั้งคณะกรรมการผลิตภัณฑ์นมออสเตรเลีย เพื่อก่อตั้งบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนมแห่งแรกในประเทศไทยเป้าหมายของบริษัทก็คือเพื่อนำน้ำนมดิบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ของชาวไทย จากนั้นมา บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทของคนไทยโดยสมบูรณ์ ได้ลงทุนจำนวนมากในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมโคนม เทคโนโลยีการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและแบรนด์เพื่อสนองความต้องการ ของผู้บริโภคด้วยปัจจุบันนี้ เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วที่บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น และยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ คุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อผู้บริโภคในไทยและ ต่างประเทศ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสูงจำนวนมาก และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ชื่นชอบตลอดมา

มาเป็นคนแรกที่รีวิวผลิตภัณฑ์นี้

ส่งรีวิว
ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้