แบรนด์ของคุณ

Meiji Thailand

บริษัท ไทยเมจิฟู๊ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 เพื่อให้คนไทยได้มีสินค้าอาทิ เช่น ขนมหวาน บิสกิต ขนมขบเคี้ยว และ อาหารเพื่อการดูแลสุขภาพ ที่มีคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์เมจิ

ด้วยความต่อเนื่องในการนำวัตถุดิบที่แตกต่างซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้ร่วมทุนของเราทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย บริษัท ไทยเมจิฟู๊ด จำกัด จึงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะมอบ "ความอร่อยและความเพลิดเพลิน"ควบคู่กับการคำนึงถึงสุขภาพและความไว้วางใจในคุณภาพที่จะนำความผาสุกสู่ร่างกายและจิตใจของคนไทย

 
WEBSITE

มาเป็นคนแรกที่รีวิวผลิตภัณฑ์นี้

ส่งรีวิว
ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้