แบรนด์ของคุณ

IMPERIAL

“เราจะใช้ความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรม ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ ความรู้ในการทำอาหาร รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ KCG เพื่อสร้างโอกาสในการลิ้มรสอาหารที่แปลกใหม่ ถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรต่อสุขภาพ ที่คัดสรรมาจากทั่วโลก มุ่งเน้นคุณค่าของการดำเนินชีวิต และความสำเร็จเชิงธุรกิจ เป็นบริษัทชั้นนำ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากนมและอาหารรสเลิศ รวมทั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มุ่งมั่น เพื่อการดำเนินชีวิตที่ทันสมัย”

มาเป็นคนแรกที่รีวิวผลิตภัณฑ์นี้

ส่งรีวิว
ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้