แบรนด์ของคุณ

BRAND'S Thailand

ประวัติความเป็นมา

ประวัติแบรนด์

พ.ศ. 2347 บริษัท เซเรบอส จำกัด ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอังกฤษ โดยมีบริษัท Ranks Hovis McDougall (RHM) เป็นบริษัทแม่ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เมืองลอนดอน เริ่มผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารหลายชนิดเช่น เกลือ SEXA ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป กาแฟ เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่มีชื่อเสียงในทวีปเอเชีย บริษัท เซเรบอส จำกัด มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก อาทิ ในแถบทวีปเอเชียแปซิฟิก เช่น ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฮ่องกง ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไต้หวัน ประเทศจีน ประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งกิจการ JOINT VENTURE การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาคูลท์ (Yakult) ในสิงคโปร์ เป็นเวลาถึง 30 ปีแล้วที่ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตแบรนด์ซุปไก่สกัดขึ้นในประเทศไทย โดยสร้างโรงงานแห่งแรกขึ้น ณ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในภายหลังได้ย้ายไปยังนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพราะเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อความต้องการในการขยายพื้นที่และโรงงานให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตและความต้องการสินค้าในตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว ปัจจุบัน บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัดได้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออก ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย อาจกล่าวได้ว่า ความสำเร็จของ บริษัทฯมาจาก ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯอย่างจริงจังและต่อเนื่องรวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและได้ มาตรฐานระดับสากลทำให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศยอมรับถึงคุณค่าของ ผลิตภัณฑ์ตราแบรนด์ที่คงไว้มาตลอดกว่า 170 ปี ผลิตภัณฑ์ของเซเรบอสทุกตัวมีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล เพราะผ่านขั้นตอน การผลิตด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยที่สุดและถูกสุขอนามัยจากโรงงานผลิตของ เซเรบอสที่เป็น โรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ระดับสากลและการรับรอง ขั้นตอนการผลิต จากหน่วยงานของรัฐบาล และเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทางบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นับเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่ชื่อบริษัทของเราจะเป็นที่จดจำทั้งในด้านความเป็นหนึ่งของผลิตภัณฑ์จากแบรนด์และในด้านของการเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและช่วยเผยคุณค่าดีๆ จากธรรมชาติ การที่เราเปิดตัวชื่อบริษัทใหม่ภายใต้กลุ่มบริษัทซันโทรี่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า Growing for good นั้น จะนำเราไปสู่กิจกรรมและโครงการดีๆ ของทางบริษัทอีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Click ที่นี้ เพื่อไปสู่ Facebook Brand's World Thailand

และ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BRAND'S® ได้ด้านลาง

WEBSITE

มาเป็นคนแรกที่รีวิวผลิตภัณฑ์นี้

ส่งรีวิว
ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้