บันทึกรายชื่อผู้ทดลองประจำเดือน

Dove

Dove started its life in 1957 as a beauty soap bar that was clinically proven to be milder for dry, sensitive skin than other leading soaps.

Today, Dove provides a wide range of personal care and cleansing products that go a long way in making your skin and hair feel and look better. As the world’s top cleansing brand, Dove is striving to create a better understanding of beauty and to help women everywhere realize her potential to be her most beautiful self. Real beauty is about going beyond the aesthetic: how you are, not just how you look.

87 รีวิวของสมาชิก

คะแนนโดยรวม:

5/5

คุณเคยทดลองใช้แบรนด์นี้แล้วหรือไม่

ส่งรีวิว

รีวิวของคุณ (87)

รีวิวแบบไม่ได้รับค่าใช้จ่าย. ได้รับสินค้าฟรีจาก Try and Review
คะแนน :
(5.0/5)
ผู้รีวิวได้ซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ด้วยตนเอง
คะแนน :
(5.0/5)
ผู้รีวิวได้ซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ด้วยตนเอง
คะแนน :
(5.0/5)